Plakaty z miasta Łodzi, wystawowy Sławomir Iwański Plakaty, 2010 r. King Lear, 1996 r. Małe Formy Grafiki, 1996 r. Macbeth, 1996 r. Othello, 1996 r. Władysław Strzemiński 1893-1952