Wielka przygoda psa Benjego, 1989 r. Dom przy Carroll Street, 1989 r. Mucha, 1987 r.