Środek ciężkości, 1988 r. Jutro Wybory. Zachodźże czerwone słoneczko, 1989 r.