Środek ciężkości, 1988 r. Dyplom 1992-1993 Ogrody Kosmiczne jaja, 1988 r.