Proces, F. Kafka, 1972 r. Trzecia część nocy, 1971 r. Hamlet, 1970 r. Kochankowie piekła Hamlet, 1970 r. Ocalenie, 1972 r.