Samotność długodystansowca, 1964 r. Kochać jak Romeo, 1968 r. Na tropie policjantów, 1963 r.