Królestwo jednej rzeki, 2009 r. Święta w pejzażu, 2009 r. Palmy, nie-palmy, 2014 r. Dwór i jego świta, 2013 r. Słońce w zakolu rzeki, 2014 r. Liście, liście oczywiście, 2015 r.