Kamienne horyzonty, 1957 r. 22 lipca: Naród, ojczyzna, państwo, 1972 r.