Kamienne horyzonty, 1957 r. 22 Lipca - Naród, Ojczyzna, Państwo