Tekst melancholijny, 2006 r. Opis białych obłoków, 2006 r. Słoneczna sonata VII, 2000 r. Dom z motylami, 2002 r. Mroczny las, 2003 r. Muzyka szeptów, 2008 r. Tajemniczy ogród, 2001 r. Motyle w matni, 2009 r.