Przeciw Wranglowi, 1969 r. Gdzie jest trzeci król, 1966 r.