Ślady II, 1998 - 2004 r. Ślady II, 1998 r. Strzeż się psów, 1999 r. Szkice z muzeum, 1998 r.