Piramida, (ilustracja do Bez tytułu, 1968 r., (ilustracja do Glob, 1991 r., (ilusracja do