Teatr Kreatur Das ende des armenhauses Gestland Polen Die Zimtlanden Theater Niepokój, Iwan Wyrypajew Gnieźnieńskie spotkania z plakatem Stalker Wiele hałasu o nic