Opera za trzy grosze, 1980 r. Więcej niż jedno życie, 1981 r.