Car i cieśla, 1956 r. Klub Pickwicka, 1955 r. Mistrz Alesz, 1952 r.