Akcja zima młodzieży, 1975 r. Polonia en la Exposicjon Universal Sevilla 1992 Cepeliada 81 Crash, 1977 r. Pustaki, Edward Redliński, 1980 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 1975 r. Teatr STU, 1980 r. Dreszcze, 1981 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1974, reedycja 1979 r. Opowieści kanterberyjskie, 1976 r. Warszawa w zwierciadle plakatu, 1975 r. Ciałopalenie, 2000 r. Cyrk, BZH DESA, 1979 r. Piramida Cyrk Asocjacja Hagaw i Andrzej Rosiewicz Operetka, Gombrowicz Jazz nad Odrą Wrocław 1981 Jazz nad Odrą Wrocław 73, reedycja 1979 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1976, reedycja 1979 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1977, reedycja 1979 r. Burza, William Shakespeare, 1977 r. Jazz nad Odrą '72 Cyrk, 1974 r.