Grzech Azizy, 1970 r. ... i pozdrawiam jaskółki, 1973 r.