Opowieści pejzażu I Black Countryside, 1997r. Opowieść pejzażu Black Countryside(Part II), 1997 r. Opowieść pejzażu, 2002 r. Black Country V, 1987 r. Black Countryside XXV Black Countryside III, 1988 r. Black Landscape, 2002 r. Black Countryside V, 1994 r. Czarny pejzaż, 2000 r. Black Countryside III, 1988 r. Black Countryside IX Black Landscape 4, 1997 r. Black Countryside I, 1988 r. Black Countryside XVIII, 1992 r. Black Landscape IX, 1998 r.