Z białym prostokątem, 2000 r. Morze, 2000 r. XYI, 2000 r.          ,      100x70 One dwie i słońce, 2000 r. Pion Poziom