Kononow W., Lenin - Wódz, 1989 r., (R2) Masslyakow, Pokój, Peace, Mir Narodam TRYPTYK; 1986 r., (R1) Arseniew, Uspienskij; Tryptyk Przebieg XXVII Zjazdu KPSS, (R3) Wolkowa, Awwakumow; Prawda historii - źródło naszej siły, (R4) Nie bać się przyznawać do swoich błędów, nie bać się wielokrotnego, ponownego trudu ich naprawy - a będziemy na samym szczycie TRYPTYK, (R6) Leonow J., Partio zmień się. Jeszcze nie jest za późno, 1990 r., (R7) Lukjanow M., 1917 Najlepszy sposób świętowania rocznicy Wielkiej Rewolucji to zwrócenie uwagi na jej niespełnione zadania W. I. Lenin TRYPTYK, (R9) Saczkow W., Powinniśmy starać się podnieść znaczenie członka partii wyżej, 1989 r., (R10) Saczkow W., Początek nowej ery 1917 TRYPTYK, 1989 r., (R11) Babin N., 1.Cała władza Radom!, 2.Niech żyje rewolucja!, 3.Pokój narodom, ziemia chłopom! TRYPTYK, 1988 r., (R12) Babin N., Saczkow W., 22 kwietnia - urodziny Lenina, 1987 r., (R14) Poltorak J., Radziecka władza jest drogą do socjalizmu…, (R15) Bielskij L., Potapow W.; Leninowski czyn społeczny - sławny pracownik TRYPTYK, (R16) Mkrtyczjan M., Szkoła. Każdy uczący się - osobowość, 1988 r., (R17) Leonow J., Odkrywać talent, budzić inicjatywę, 1988 r., (R18) Getman M., Pokój, pierestrojka, Lenin, rewolucja, pokój, (R19) Atajew T., Surianinow R., Prawo - jedno dla wszystkich, 1989 r., (R21) Getman M., XXVII zjazd KPSS: nasz cel - zrobić realny krok w stronę realnej demilitaryzacji, 1987 r., (R22) Mkrtczjan M., Na kursie tworzenia, na kursie przyspieszenia, 1986 r., (R23) Pinczuk S i A, Czas pracy - dla pracy!, 1988 r., (R24) Czernyj I., Biurokracja, 1988 r., (R25) Potapow W.W., Czujność - najwyższa!, 1988 r., (R26) Koganowskij I., Wszystko co dotyczy szkoły, wyskształcenia i wychowania bezpośrednio łączy się z rozwojem socjalizmu i z pieriestrojką, 1988 r., (R27) Bielkin B., Mniej politycznego terkotu, więcej uwagi dla najmniejszych, 1981 r., (R28) Pietrygin-Rodionow I., Towarzyszu, pierestrojka potrzebuje twojej pracy!, 1988 r., (R29) Sacharowa N., 7 października. Dzień Konstytucji ZSRR, (R30) Saczkow W., 23 lutego 1918 - dzień narodzin Armii Czerwonej TRYPTYK, 1989 r., (R32) Nich dzieło Lenina żyje na wieki!, 1988 r., (R33) Pawłow, W imię życia 1941-1945, (R34) Gluchow A., Krawczenko A., Program partii komunistycznej Związku Radzieckiego, 1987 r., (R35) Lukjanow M., Bądź zawsze na posterunku, 1989 r., (R36) Wolowin W., Jawność, 1989 r., (R37) Saczkow W., Lenin - wódz rewolucji TRYPTYK, 1989 r., (R38) Coj W., Nie zna innej miary…., 1988 r., (R39) Lukjanow M., Ogólnozwiązkowy dzień sportowca TRYPTYK, 1986 r., (R40) Pogrebinskij M., Chenkin B., XXVII Zjazd KPSS Nasz cel: przyspieszenie, 1987 r., (R41) Saczkow W., Prawo o socjalistycznym przedsiębiorstwie TRYPTYK, 1988 r., (R42) Druganow A., Wszystkie partie rewolucyjne, które ginęły, 1987 r., (R43) Chramob W., Komsomoł w marszu pierestrojki, (R44) Radiow W., Zereninow, Za socjalistyczną prawość i praworządność, 1990 r., (R45) Rejnberg J., 1917. Cała władza w ręce Rad, (R46) Piliszenko J., Sukces pierestrojki w twoich realnych zajęciach, 1987 r., (R47) Ostrowskij W, Pokój, mir, paix TRYPTYK, 1989 r., (R48) Tarasowa L., Pięciolatka. Nasz trud, energię, poszukiwania -parii, ojczyźnie, 1986 r., (R49) Bajrakow N., Twój trud w przyspieszenie, 1986 r., (R50) Rajew S., Nasze cele - lepsze życie pracującego człowieka, wielkość i dobro kraju, 1988 r., (R51) Feliks Dzierżyński, 1986 r., (R52) Ter-Arakeljan E., F.E. Dzierżyński 1877-1926, (R53) Gordijew W, Życzenia miłości, 1990 r., (R54) Rajew S., Szurszyn G., Żołnierze wolności. Bohaterowie, ochotnicy, inernacjonaliści DYPTYK, 1989 r., (R55) Roszyn A., Pilnie przestrzegać radzieckiego prawa i ustaw wojennych, 1987 r., (R56) Zawoloka L., Gaś towarem, 1990 r., (R57) Saczkow W., Jesteśmy partią przyszłości, 1986 r., (R58) Koganowskij J., Hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 1988 r., (R64) Saczkow W., Trochę wiecej światła. Niech partia wie wszystko, 1989 r., (R65) Kabanow W, 23 lutego z okazji święta!, 1989 r., (R66) Leszczynskaja N., Oszczędzaj, oszczędzaj, oszczędzaj!, 1986 r., (R67) Wasiljew, Nadieżda Konstantinowa Krupskaja, 1988 r., (R68) Cwik E., Najważniejsze jest dla nas uratowanie świata. Lenin, 1987 r., (R69) Trubanow W., Komsomolski projektor, 1989 r., (R76) Ladatko A., Twoje ordery komsomole, 1988 r., (R70) Ruszyn G., Bez tytułu DYPTYK, 1987 r., (R77) Sipatkin W., K. Marks, F. Engels i rewolucyjna Rosja TRYPTYK, 1988 r., (R78) Babin N., Służę ojczyźnie TRYPTYK, 1990 r., (R79) Bojko B., Ani jednego przywileju dla ani jednego narodu, dla ani jednego języka, 1989 r., (R80) Andriejew N., Lenin, 1987 r., (R82) Lunin M., Ordery i Medale ZSRR DYPTYK, 1987 r., (R83) Riebrow E., Lenin. Kalendarz na rok 1990, 1989 r., (R84) Krawczenko A., Menologium, 1989 r., (R86) Leonow J., Szczerbań W., Zwycięstwo TRYPTYK, 1988 r., (R87) Nie umilknie sława ( tryptyk; 2 cz.), (R88) Moscou. Manoir de Martigny, (R90) Rajew S., Karol Marks, (R91) Rajew S., Fryderyk Engels, 1986 r., (R92) Atajewa T., Fryderyk Engels, 1988 r., (R84) Tarasow W., Powinniśmy podążać za życiem, 1989 r., (R93) Kondratow A., Żeby zarządzać trzeba znać się na rzeczy i być wielkim…, 1988 r., (R95) Saczkow W., Władza radziecka jest tysiąc razy demokratyczniejsza…, 1987 r., (R96) Wagonow A., Kondurow A., Lozenko A., To nie powinno się powtórzyć (krytyka Stalina) TRYPTYK, 1989 r., (R97) Iwanow D., 1.Na straży zdobyczy Październiak dziś uważnie stoją radzieckie siły zbrojne 2. 23 lutego 1918 3.Chwała wysiłkom w imię Ojczyzny TRYPTYK, (R5) Gusew W., Trubanow W., Pionierzy całego kraju wierni dziełu Lenina, 1987 r., (R31) Grigoriew A., Sława bohaterom szturmu na Reichstag, 1989 r., (R75) Trubanow W., Dyscyplina, odpowiedzialność, inicjatywa, 1990 r., (R81) Saczkow W., XXVII zjazd KPSS. Jedność interesów jednostki, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, (R85) Elistratow E., Efimowicz J., Mochow W., Moczkow W., Reszetnikow B., Sarkisow S., Solomiannyj K., Tilman W., Czerepakow J., Rób to, co dla pierestrojki DYPTYK, 1987 r., (R89) Janin B., Dajesz! Wspieramy pierestrojkę, 1989 r., (R74) Usuniemy z drogi pierestrojce, 1988 r., (R73)