Roman Cieślewicz, Podrywacze, 1961 r. Roman Cieślewicz, Jezioro łabędzie, 1965 r.