Cyrk, Waldemar Świerzy To be or (war) not to be? Mieczysław Wasilewski Bulwar Zachodzącego słońca, Waldemar Świerzy Sopot, Hibner Nocny Kowboj, Waldemar Świerzy Powrót różowej pantery, Edward Lutczyn Play time, Jerzy Flisak Rzymskie wakacje, Jerzy Flisak Taksówkarz LOT