Dydo Poster Collection Gallery 20 Years Sprawa operacyjnego rozpoznania, 2011 r. Końcówka, 1998 r., Samuel Becket Persona, 2010 r., I. Bergman Reset, 2018 r. Święto Winkelrida, 2018 r. Ciąg, 2014 r. Broniewski, 2014 r. Rozkaz 027, 1988 r., reż. Chong Gi Mo, Merited artist Kim Ung Sok 51 plakatów różnych Pigasus Gallery posters by Mirosław Adamczyk, 2009 r. Więzi, 2018 r.