Dydo Poster Collection Gallery 20 Years Sprawa operacyjnego rozpoznania, 2011 r. Końcówka, 1998 r., Samuel Becket Persona, 2010 r., I. Bergman