Wystawa BWA Przemyśl, 1982 r. Ryszard Gancarz wystawa rysunku, 1982 r.