Do widzenia do jutra  Mąż swojej żony, 1961 r. Dziewczyna z dobrego domu, 1968 r Miejsce na ziemi, 1960 r.