Samosąd Niewinni święci, filmowy, hiszpański, 1985