Julietta, 1956 r. Skrzywdzona Ulica Andrzejka Krutikowa Gdzie diabeł nie może Liczę na wasze grzechy, 1963 r.