Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany, 1985, Wojciech J. Has