Dni Przyjazni Mlodziezy Radzieckiej i Polskiej, 1977