Comments, 1979 Romantic landscapes - painting exhibition: Elzbieta Jach-Kowalska, 1979 Rewolucja 1905-1907 w sztuce, 1979 Tadeusz Kulisiewicz - nowe rysunki, 1979 Wystawa: Warszawska Wola w Rysunku i Grafice, 1979