Jan Bokiewicz, 4 x Paryz, 1986 3 Miedzynarodowe Spotkania Teatralne, 1983 Kolonia karna, 1995