Medea, Eurypides Maria Szulewska De Regibus Roma XIII Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, 1995 Wystawa z okazji 50-lecia Instytutu im. Fryderyka Chopina, 1983