The Thrial, F. Kafka, 1972 Trzecia czesc nocy, 1971 Hamlet, 1970 Ocalenie, 1972