Trzy wieki plakatu francuskiego, 1977 IV Festiwal Studentow Szkol Artystycznych SZSP, 1975 Bez tytulu, 1977 Reanimacja, 1976 Smak wody, 1980