The Killing of a Chinese Bookie, 1978 Droga do Sofii, 1979 Kryjowka Ostatni raz