Threepenny Opera, 1980 Więcej niż jedno życie, 1981