My second wedding, 1964 A scrap of homeland, 1964 Meeting with spy, 1964 Glos ma prokurator, 1965 Ofelia, 1964 Thousandths window, 1964 The source of the three truths, 1964 Slubowanie, 1964 Zuzanna i chłopcy, 1961 Dziecko wojny, 1962 Znaki na drodze, 1970, director Andrzej Piotrowski Potem nastapi cisza, 1965 Muzeum Techniki 7 Miedzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1978