Julietta, 1956 Skrzywdzona, 1958 Where the devil can not Liczę na wasze grzechy, 1963