Darling, 1967 Two hours, 1957 Francis, 1959 Dowcipnis, 1962 Les Girls, 1961 I GABESTOKKEN, 1958 Il Cappotto Teufel in Seide, 1958 Zenia, Zenieczka i Katiusza, 1968 The Young Ones, 1963 Lebiediew contra Lebiediew, 1967 Pewnego dnia…, 1956 Goraca jest moja tesknota, 1960 Noc przedslubna, 1965 Grymasy, 1965, Ferenc Kardos, János Rózsa