Dni Przyjazni Mlodziezy Radzieckiej i Polskiej, 1977 Dzien Budowlanych, 1979