Klopoyu z mezcyznami, 1988 Badz zyczliwy na drodze (BHP)