Roman Cieslewicz, Podrywacze, 1961 Roman Cieslewicz, Sławne miłosci, 1963 Swan Lake, 1965