Dydo Poster Collection Gallery 20 Years Sprawa operacyjnego rozpoznania, 2011 Endgame, 1998, Samuel Becket Persona, 2010, Bergman Reset, 2018 Święto Winkelrida, 2018 Ciag, 2014 Broniewski, 2014 Rozkaz 027, 1988, Chong Gi Mo, Merited artist Kim Ung Sok 51 different posters Pigasus Gallery posters by Mirosław Adamczyk, 2009 Wiezi, 2018 Powarkiwania drogi mlecznej Farenheit 451, 2016