Center of Gravity, 1988 limousine Daimler-Benz, 1982 limousine Daimler-Benz, 1982 Jutro Wybory. Zachodzze czerwone sloneczko, 1989