1944-1994, 1994 Don Kichot, 2009 Don Kichote, 2005 Piekna Lucynda, 1990 Tomasz Bogusławski Plakaty, 2013 Szewcy Bracia K. 1492-1992