Kamienne horyzonty, 1957 22 lipca: Narod, ojczyzna, panstwo, 1972