ABC Borys Godunow Halka International Children's Day 1973 Nagle wtargniecie na jezdnie przyczyna wypadkow Kidnapping from Seraj 5th International Poster Biennale 12th International Poster Biennale, 1987 Circus Spiaca krolewna, P. Czajkowski Daughter poorly guarded, 1977 Trojan Dzien Prasy i Wydawnictw Stronnictwa Demokratycznego, 1979