Threepenny Opera, 1980 Tango Więcej niż jedno życie, 1981