Polish Thanatos, 1981 Mr Wokulski Zolnierz i bieda IV Opolskie Konfrontacje Teatralne 1998, festiwalowy 1977 VII opolskie konfrontacje teatralne Forma i tresc w plakacie polskim VI Opolskie Konfrontacje Teatralne